Koło Naukowe Zwierząt Doświadczalnych i Laboratoryjnych

PL | EN

Strona główna - Aktualności

Serdecznie witamy na stronie Koła Naukowego Zwierząt Doświadczalnych i Laboratoryjnych, powstałego przy Wydziale Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie.

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy za odwiedzenie naszego stoiska

podczas Dni SGGW

W dniach 15-16.10.2015 odbyła się IX Konferencja Adeptów Fizjologii, podczas którego członkowie KNZDiL we współpracy z Katedrą Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt WNZ SGGW w Warszawie wystąpili z doniesieniem naukowym.

Więcej szczegółów...

W dniach 25-27.07.2015 odbył się XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, podczas którego członkowie KNZDiL we współpracy z Katedrą Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt WNZ SGGW w Warszawie oraz Zakładem Genetyki Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie wystąpili z doniesieniem naukowym.

Więcej szczegółów...

W dniu 16.11.2015 Koło zorganizowało Seminarium Naukowe Koła, podczas którego zaproszony Gość z University of California Berkeley, USA — mgr inż. Magdalena Mleczko — zaprezentowała „Nietypowe zwierzęta doświadczalne Uniwersytetu Berkeley”.

Więcej szczegółów...

SEMINARIUM

W dniach 19-20.05.2016 odbyła się XXI Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych i XXIII Sejmik SKN we Wrocławiu, podczas których członkowie KNZDiL we współpracy z Katedrą Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt WNZ SGGW w Warszawie wystąpili z doniesieniami naukowymi.

Więcej szczegółów...

W dniach 20-21.05.2016 odbyła się II Studencka Konferencja Genetyczna „Genomica” w Krakowie, podczas której członkini KNZDiL we współpracy z Katedrą Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt WNZ SGGW w Warszawie wystąpiła z doniesieniem naukowym.

Więcej szczegółów...

W dniach 21-23.09.2016 odbył się LXXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego na Wydziale Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie, w którego organizacji pomagali członkowie KNZDiL.

Więcej szczegółów...

W dniu 11.09.2016 odbyła się I Bielańska Wystawa Szczurów w Warszawie podczas imprezy „Odczarować szczury”, w której nie zabrakło członków KNZDiL.

Więcej szczegółów...

W dniu 27.10.2016 odbyła się Reaktywacja 2016 - prezentacja organizacji studenckich działających w SGGW dla nowo przyjętych studentów, w której nie zabrakło stoiska KNZDiL.

Więcej szczegółów...

W dniu 22.11.2016 Koło zorganizowało Seminarium Naukowe Koła, podczas którego zaproszony Gość z Wigierskiego Parku Narodowego — mgr inż. Wojciech Misiukiewicz — opowiedział o biologii i ekologii bobra europejskiego oraz sukcesie odbudowy jego populacji w Polsce.

Więcej szczegółów...

W dniu 21.11.2016 odbyła się IV Ogólnokrajowa Konferencja „Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój”, podczas której członkini KNZDiL we współpracy z Katedrą Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt WNZ SGGW w Warszawie wystąpiła z doniesieniem naukowym.

Więcej szczegółów...

W dniach 25-26.11.2016 odbyła się II Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych w Szczecinie, podczas której członkowie KNZDiL we współpracy z Katedrą Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt WNZ SGGW w Warszawie wystąpili z dwoma doniesieniami naukowymi. Jedno z nich zajęło III miejsce w Bloku Przyrodniczym.

Więcej szczegółów...

SEMINARIUM

W dniu 29.11.2016 Koło zorganizowało Seminarium Naukowe Koła, podczas którego ponownie wystąpił zaproszony Gość z University of California Berkeley, USA — mgr inż. Magdalena Mleczko — opowiadając tym razem o zarządzaniu i bazach danych w zwierzętarni na przykładzie Uniwersytetu Berkeley.

Więcej szczegółów...

SEMINARIUM

W dniu 09.12.2016 odbył się XLIII Przegląd Dorobku Kół Naukowych SGGW, podczas którego członkowie KNZDiL we współpracy z Katedrą Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt WNZ SGGW w Warszawie wystąpili z dwoma doniesieniami naukowymi. W tym samym dniu odbył się również Konkurs Studenckich Projektów Naukowych, na który KNZDIL zgłosiło dwa projekty.

Więcej szczegółów...

W dniu 21.01.2017 odbyła się  premierowa edycja konferencji „Wiedza kluczem do sukcesu” w Łodzi, podczas której członkowie KNZDiL we współpracy z Katedrą Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt WNZ SGGW w Warszawie wystąpili z doniesieniem naukowym.

Więcej szczegółów...

XLIII PDKN

W dniu 11.03.2017 odbyła się  Ogólnopolska Konferencja konferencji „NATURALni 2017” w Łodzi, podczas której członkowie KNZDiL we współpracy z Katedrą Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt WNZ SGGW w Warszawie wystąpili z doniesieniami naukowymi.

Więcej szczegółów...

W dniu 06.04.2017 Koło we współpracy z Katedrą Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego WMW SGGW w Warszawie zorganizowało Seminarium Naukowe Koła, podczas którego Dr n. wet. Marek Nowicki (KHŻiOZP WMW) opowiedział o badaniach mikrobiologicznych materiału pochodzącego od zwierząt rzeźnych.

Więcej szczegółów...

SEMINARIUM

W dniu 04.11.2017 odbyła się  Ogólnopolska Konferencja „Nauka, Badania, Rozwój” w Warszawie, podczas której członkowie KNZDiL we współpracy z Katedrą Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt WNZ SGGW w Warszawie wystąpili z doniesieniem oraz posterami naukowymi.

Więcej szczegółów...

W dniach 24-25.11.2017 odbyła się III Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych w Szczecinie, podczas której członkowie KNZDiL we współpracy z Katedrą Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt WNZ SGGW w Warszawie wystąpili z dwoma doniesieniami i posterem, który zajął I miejsce w Bloku Interdyscyplinarnym.

Więcej szczegółów...

W dniu 30.11.2017 odbył się Konkurs Studenckich Projektów Naukowych SGGW, na który KNZDIL zgłosiło projekt naukowy.

Projekt nasz zdobył I miejsce i nagrodę!

Więcej szczegółów...

IX KSPN

W dniu 08.12.2017 odbył się XLIV Przegląd Dorobku Kół Naukowych SGGW, podczas którego członkowie KNZDiL we współpracy z Katedrą Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt WNZ SGGW w Warszawie wystąpili z doniesieniem naukowym.

Więcej szczegółów...

XLIV PDKN

W dniu 30.05.2018 ogłoszono wyniki konkursu „Inicjatywy Po Stronie Natury” organizowanego przez „ŻYWIEC-ZDRÓJ” SA, w którym Koło wygrało w konkurencji „Studencki projekt badawczy” i otrzymało grant na realizację badań.

Więcej szczegółów...

Konkurs IPSN