Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW

 

animal.sggw.pl

Łącza

Polskie Towarzystwo Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych — PolLASA

pollasa.pl

Koło Naukowe Zwierząt Doświadczalnych i Laboratoryjnych

Polskie Towarzystwo Zootechniczne — PTZ

 

ptz.icm.edu.pl

Polskie Towarzystwo Genetyczne — PTG

 

www.ptgen.pl

PL | EN

Polskie Towarzystwo Anatomiczne — PTA

 

www.pta.info.pl